Leerlingen ontwikkelen sociale vaardigheden door robotles

Hoe bereid je leerlingen voor op een toekomst met technologie? Tamar Neter, oprichter van RobotWise, heeft ontdekt dat een robot het perfecte hulpmiddel is om sociale vaardigheden te ontwikkelen. RobotWise legt de verbinding tussen tech en sociale vaardigheden: ‘Socializing through technology.’ Speciaal voor het onderwijs heeft RobotWise een lesprogramma ontwikkeld, waarbij leraren en leerlingen samenwerken met sociale robots. Kinderen ontdekken zo vanaf jonge leeftijd spelenderwijs wat de mogelijkheden zijn van nieuwe technologieën.

21st Century Skills
In het robotlesprogramma zijn vakoverstijgende leerdoelen opgenomen, gecombineerd met 21st century skills zoals: computational thinking, ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid en informatievaardigheden. ‘We geven training aan leerkrachten en assisteren met robots in de klas. Zo helpen we scholen om de eerste stappen te zetten in de veranderende maatschappij. Technologie is hierbij een hulpmiddel, geen doel op zich’, benadrukt Tamar.

Sociale robot
De sociale robots reageren op de acties van de leerlingen en kunnen hen ondersteunen bij oefeningen van allerlei vakken. "Samenwerking is een belangrijk aspect bij het inzetten van de sociale robot", volgens Tamar. ‘Om oplossingen te bedenken, moet je samenwerken, communiceren, luisteren en vooral heel veel fouten maken. Iedereen vindt het leuk om met een sociale robot te werken, al helemaal als hij doet wat jij zegt. Op die manier kan je leerlingen op een laagdrempelige en interactieve manier in contact brengen met tech. Door de leerlingen zelf te laten spelen en ontdekken, ervaren zij het leerdoel pas achteraf.

Zora kinderen

"Technologie is een hulpmiddel, geen doel op zich" - Tamar Neter, oprichter RobotWise

Niks is fout

Tamar heeft samen met kindercoaches en kinderpsychologen onderzocht wat de didactische werkwijze van RobotWise doet bij zowel leerkrachten als leerlingen. RobotWise toetst ook hands-on hoe de robots educatief ingezet kunnen worden bij diverse doelgroepen, denk aan kleutergroepen, de bovenbouw, middelbare scholen, beroepsopleidingen en ook in het bedrijfsleven. "We maken technologie toegankelijk voor iedereen. Met weinig instructie, leer je zelf te ontdekken wat de robot kan. Ooit zei een meisje tegen mij: "Ik vind dit zo fijn, want niks is fout. Alles is goed." En in het bedrijfsleven zeggen de mensen vaak ‘Heerlijk om weer kind te mogen zijn en zelf dingen te ontdekken en ervaren."

robot meisje

Denkwijze
"Leren programmeren is leuk, maar het gaat om de manier van denken waarbij je je eigen talenten ontdekt. Probleemoplossend vermogen en procesmatig denken is voor mij programmeren", legt Tamar uit. "Alle programmeertalen komen aan bod bij RobotWise. Of je nu robots aanstuurt, een website programmeert of een game ontwikkelt. Het gaat erom dat je samen mag ontdekken en van elkaar kan leren. Programmeren zien veel mensen als techniek, maar ik zie het meer als een denkwijze."

meisjes robotwise

Een robot als klassenassistent?
Volgens Tamar dient een robot vooral als hulpmiddel. "Je kan een robot bijvoorbeeld inzetten als leerbuddy bij taal- en rekenachterstand. Of bij sporten zoals het instuderen van een dansje. Zolang er maar een sociaal aspect aan verbonden zit. Repeterende werkzaamheden kunnen door robots gedaan worden, voor ingewikkelde dingen en persoonlijke aandacht zullen leerkrachten nog steeds nodig blijven."

"Programmeren is geen techniek, maar een denkwijze." - Tamar Neter, oprichter RobotWise

Film Hidden Figures
Tijdens de Dutch Technology Week van 20 t/m 24 mei kunnen kinderen met hun klas een week lang gratis naar de film Hidden Figures. Met deze film wil RobotWise laten zien dat het niet uitmaakt of je een jongen of meisje bent, hoe je eruit ziet of wat je achtergrond is; het gaat erom wie je bent en wilt zijn! Tamar: "Vorig jaar heb ik, op uitnodiging van de Amerikaanse Ambassade, de 'Hidden No More' reis gemaakt gebaseerd op de film Hidden Figures. Met 49 andere vrouwen uit 49 andere landen reisde ik een maand lang door Amerika. Met elkaar onderzochten we hoe vrouwen als rolmodel kunnen fungeren in het STEAM-field (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics)."

Door succes is het (tijdelijk) niet mogelijk om te reserveren. Bekijk hier de andere events tijdens de Dutch Technology Week.

Trailer Hidden Figures

Game On regio Breda

RobotWise is dit jaar ook bij Game On regio Breda aanwezig op een van de interactieve techniekpleinen. Hier kunnen leerlingen van het voortgezet onderwijs (klas 1 en/of 2 vmbo, havo en vwo) in een korte tijd ervaren hoe leuk het is om een sociale robot te programmeren.

Meer weten?

Wil je meer weten over het lesprogramma, workshops en Robot Playgrounds?
Neem contact op met RobotWise

Lesmateriaal

Op zoek naar nog meer lesideeën voor een techles in de klas? Bekijk hier de lespakketten en overig aanbod op de website van Make Tech Yours.

Deel dit