Onderwijs

Wil jij in de klas, bibliotheek of je eigen omgeving helpen om elk kind in Nederland tech-wijs te maken? Maak dan gebruik van de prachtige lespakketten en hulpmiddelen die beschikbaar zijn op deze pagina.

Digi-doener: les in digitale vaardigheden
De Digi-doener is een wekelijkse nieuwe les met digitale doe-dingen. Tover een hologram op je telefoon of doe een uitdagende opdracht over zelfrijdende auto’s of blockchain.

Bekijk de lessen van Digi-doener

Robotwise: Talentontwikkeling met robots
RobotWise biedt interactieve workshops voor scholen en organisaties & ontwikkelt lesprogramma’s voor alle typen onderwijs. Ze richten zich hierbij vooral op talentontwikkeling met robots.

Vraag robotlessen aan

Programmeerlessen
Bomberbot biedt materiaal voor programmeerlessen in groep 5 t/m 8 aan. Zorgvuldige begeleiding zorgt ervoor dat leerkrachten zonder voorkennis hun leerlingen digitale vaardigheden kunnen bijbrengen.

Vraag een programmeerles aan

MAAKKUNDE: Onderzoek, verken, ontwerp, maak!
Maakkunde is de nieuwe lesmethode voor ontwerpend én onderzoekend leren voor groep 1 t/m 8, ontwikkeld door NEMO. Centraal in de methode staan aansprekende uitdagingen, waarvoor leerlingen samen een oplossing bedenken.

Lees meer over deze lesmethode

Astro-PI: Stuur je code naar de ruimte
Schrijf een computerprogramma voor de Astro Pi, een kleine computer in het ruimtestation ISS. Leerlingen kunnen deze programmeren zodat deze een plaatje laat zien, metingen verricht of een foto maakt en die vervolgens terugstuurt.

Lees meer over de Astro Pi

NEMO Science Museum, ook in de klas
Bij veel tentoonstellingen bij NEMO zijn gratis werkbladen en workshops beschikbaar voor po en vo. Ook op school kunnen leerlingen op de verrassende NEMO manier over wetenschap en techniek leren. NEMO ontwikkelt doorlopend nieuwe projecten en lesmateriaal voor in de klas.

Bekijk het lesmateriaal van NEMO

CanSat: Bouw en lanceer een satelliet

Maak van een frisdrankblikje (Can) een satelliet (Sat) met een missie; dat is de opdracht van de CanSat competitie voor leerlingenteams uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De tien beste CanSats worden met een echte raket gelanceerd tot 1 km hoogte. De CanSat-competitie brengt leerlingen niet alleen direct in aanraking met techniek, maar ook met het ontwikkelen van complexe projecten. Ze moeten goed samenwerken en allerlei problemen oplossen waar ze op dat moment tegenaan lopen.

Lees meer over de CatSat competitie

Digitale techlessen voor basisschool

Om kinderen van jongs af aan al te interesseren voor tech heeft UpgradeNL in samenwerking met Kidsweek een boekje ontwikkeld waarmee leerkrachten in het basisonderwijs op een eenvoudige manier tech aan kunnen bieden in de klas. In de special wordt aandacht besteed aan het belang van tech en worden leerkrachten op weg geholpen met 9 leuke, interactieve en gratis lessen.

Bekijk de 9 techlessen

Deel dit